Category Archives: Software

AX3600: invigoratingly connected

Xiaomi AX3600 có tính năng này không biết để làm gì? Điểm độc đáo là bật nó lên rồi thì kết nối wifi không thọ được quá 10 phút và sau đó thiết bị không tự kết nối lại!

Comments Off on AX3600: invigoratingly connected

Filed under Software

Email Routing của cloudflare.com

Dịch vụ miễn phí này của cloudflare.com chuyển tiếp email từ một địa chỉ tùy ý với domain trên cloudflare sang một địa chỉ khác. Tuy nhiên không có SMTP, có lẽ dành thu phí trong tương lai.

Cloudflare cũng tạo MX, DMARC, SPF record trên domain tuy rằng việc này cần cho gởi hơn là nhận email.

Continue reading

Comments Off on Email Routing của cloudflare.com

Filed under Software

folder2ram

folder2ram là một script dời thư mục vào bộ nhớ RAM (tmpfs) và có thể đồng bộ với đĩa vật lý bất cứ lúc nào tùy ý.

Tính năng

  • Có thể dời một folder (và nội dung của nó) đến tmpfs trong RAM, và ghi vào đĩa vật lý khi shutdown
  • Có thể đồng bộ nội dung bất cứ lúc nào
  • Có thể cho autostart
  • Hỗ trợ SysV init và Systemd init
Continue reading

Comments Off on folder2ram

Filed under Software

OMV – RPi: NAS đơn giản và bất tiện

Chúng ta có thể cài đặt Open Media Vault để biến RPi thành một NAS có NFS, SMB/CIFS, FTP, SSH…

Tuy nhiên, OMV là một NAS giản lược và bất tiện, chủ yếu vì OMV dùng quota để giới hạn dung lượng đĩa.

Người dùng phải dùng dòng lệnh để phân chia partition hay logical volume nếu muốn có một NAS đúng nghĩa.

Ngoài ra không có Plugins Surveillance

Username: admin
Password: openmediavault
Continue reading

Comments Off on OMV – RPi: NAS đơn giản và bất tiện

Filed under Software

Pi OS: Quota

Hệ thống quota cho phép hạn chế dung lượng đĩa được dùng bởi user hay group.

Để kích hoạt quota, cần phải thiết lập trong /etc/fstab, thêm vào tùy chọn quota, noquota, nouid32, grpquota, usrquota, usrjquota, grpjquota tùy theo kiểu file hệ thống trên partition, thí dụ như quota dùng cho hệ thống file ext4 từ phiên bản 3.6

Continue reading

Comments Off on Pi OS: Quota

Filed under Software

DDNS với namecheap.com

DDNS password

namecheap.com quản lý tên miền theo 3 loại: @ thay cho tên miền chính, các subdomain được khai báo tại namecheap và * cho tất cả subdomain còn lại.

Continue reading

Comments Off on DDNS với namecheap.com

Filed under Software

cfip.acc phiên bản khác

Cập nhật IP cho tất cả record A, AAAA thuộc một tài khoản cloudflare.com

cfip.acc [-f][-e auth_email][-k auth_key][-4 ip_v4][-6 ip_v6][-x pattern[,pattern2]]

-f : luôn cập nhật
-e : AUTH_EMAIL, có thể ghi qua option này hay ghi trong script
-k : AUTH_KEY, có thể ghi qua option này hay ghi trong script
-4 : ip version 4, mặc định là WAN IP v4
-6 : ip version 6, phải ghi nếu muốn dùng ip v6
-x : bỏ qua không cập nhật các domain, subdomain theo mẫu regexp. 'example' thay cho domain có chữ example như example.net, example.com và các subdomain của nó, tuy nhiên '^example.com$' chỉ thay cho domain example.com vì không khớp với example.com.vn hay bất kỳ subdomain nào
Continue reading

Comments Off on cfip.acc phiên bản khác

Filed under Software

Về IP version 6

Có một số cách lấy WAN IP v6, tất cả đều treo cho đến time out nếu domain không có IP v6 hoặc router không bật IP v6.

Continue reading

Comments Off on Về IP version 6

Filed under Software

cfip.acc: Cập nhật IP cho tất cả domain/subdomain thuộc một tài khoản cloudflare.com

Cú pháp

 cfip.acc [-f] [ip] [-sub.domain[,sub2 ...]]
   -f : buộc cập nhật
   ip : dùng ip/WAN IP
   -sub.domain: ngoại trừ sub.domain
Continue reading

Comments Off on cfip.acc: Cập nhật IP cho tất cả domain/subdomain thuộc một tài khoản cloudflare.com

Filed under Software

Web UI của camera trên MS. Edge

Giao diện web của camera thường thiết kế cho IE để chạy các addon. Để có thể sử dụng MS. Edge cho giao diện này cần phải mở chế độ tương thích với IE.

Comments Off on Web UI của camera trên MS. Edge

Filed under Software