Category Archives: Software

Samba trên dòng lệnh

Dòng lệnh smbclient giúp gỡ lỗi trong samba cũng như dùng trong script.

Giả sử samba đã được cài đặt, cài đặt thêm smbclient nếu chưa có

sudo apt install smbclient
Continue reading

Comments Off on Samba trên dòng lệnh

Filed under Software

Dời thư mục data của MariaDb/MySQL

  • Thư mục dữ liệu của MariaDB/MySQL nên đặt ở partition không chứa hệ điều hành.
  • Các file cấu hình của MariaDB/MySQL có thể tên/vị trí khác nhau trên Debian/Ubuntu nhưng cách làm tương tự.

Thí dụ sau được thực hành với mariadb trên ubuntu.

Continue reading

Comments Off on Dời thư mục data của MariaDb/MySQL

Filed under Software

Cài đặt Nginx, MariaDB, PHP-FPM trên Ubuntu

Nginx

sudo apt install nginx -y
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx

Firewall Setup

sudo ufw allow ssh
sudo ufw allow http
sudo ufw allow https
sudo ufw enable
Continue reading

Comments Off on Cài đặt Nginx, MariaDB, PHP-FPM trên Ubuntu

Filed under Software

Về aaPanel trên RPi 4

Những ai từng quản lý host (web/mail/FTP) hẳn đã quen với cPanel. aaPanel có những tính năng tương tự, nhưng lại có phiên bản miễn phí.

  • aaPanel chỉ chạy trên OS 64 bits. RPi có thể cài Ubuntu 64 bits nên dùng được aaPanel.
  • Cài đặt aaPanel trên RPi 4 diễn ra rất tốn thời gian. Yêu cầu đầu tiên là mạng phải thông suốt để aaPanel tải file về.
  • Riêng phần cài đặt căn bản của aaPanel mất khoảng 30 phút. Khi kết thúc cài đặt chúng ta có thông số đăng nhập màn hình quản lý.
Continue reading

Comments Off on Về aaPanel trên RPi 4

Filed under Software

Khởi động Ubuntu từ USB

Vật liệu cần:

  • SD card đã cài PiOS hay một OS chạy trên RPi nào đó
  • USB/HDD đã flash Ubuntu
  • RPi đã cập nhật EEPROM để có thể khởi động từ USB

Khởi động từ SD card đã cài PiOS, rồi sau đó gắn USB/HDD vào RPi

Chúng ta sẽ sao chép cơ chế boot USB từ PiOS sang Ubuntu OS.

Continue reading

Comments Off on Khởi động Ubuntu từ USB

Filed under Software

Cài đặt Ubuntu 64 bits trên RPi

Bản Ubuntu 64 bits dành cho Raspberry Pi do Ubuntu phát triễn, download từ https://ubuntu.com/download/raspberry-pi

File ảnh tải về có dạng nén. Flash bằng balenaEtcher không cần giải nén nhưng có thể gặp lỗi ở giai đoạn kiểm tra cuối cùng. Flash bằng Raspberry Pi Imager thì chọn OS như sau:

Operating System -> Other general purpose OS -> Ubuntu -> Ubuntu Server xx.xx (64 bits)

Raspberry Pi Imager tải file về rồi flash.

Continue reading

Comments Off on Cài đặt Ubuntu 64 bits trên RPi

Filed under Software

Thêm ownCloud vào RaiDrive

RaiDrive có thể gán mỗi đĩa đám mây vào một tên ổ đĩa trên Windows và sử dụng trong Windows Explorer như ổ đĩa thông thường. Ngoài phiên bản miễn phí và phiên bản trả phí còn có phiên bản dành cho giáo dục nhiều tính năng hơn phiên bản miễn phí. Cả bản miễn phí lẫn giáo dục đều có quảng cáo.

Raidrive hỗ trợ nhiều loại đĩa đám mây, bao gồm cả nextCloud nhưng không có ownCloud.

Tuy nhiên vì nextCloud và ownCloud xuất phát từ một mã nguồn nên có thể chỉnh sửa đôi chút để RaiDrive kết nối được với ownCloud.

Continue reading

Comments Off on Thêm ownCloud vào RaiDrive

Filed under Software

Patch file thực thi bằng bbe và sed

bbe là trình soạn thảo nhỏ gọn tương tự sed nhưng dành cho file nhị phân trong khi sed dùng cho file text. sed có sẳn trong OS Linux còn bbe phải cài đặt:

apt install bbe

Tham khảo cú pháp bbe qua dòng lệnh

man bbe

Thí dụ script dùng bbe sửa code để ứng dụng Sublime text v4 bỏ qua việc kiểm tra bản quyền, mã hóa qua QR code, dùng zbarimg để đọc (bài trước) hoặc dùng QR Scanner (Ipad OS)

Continue reading

Comments Off on Patch file thực thi bằng bbe và sed

Filed under Software

Đọc mã QR

Có thể đọc mã QR với zbarimg

  1. Cài đặt zbar-tools
apt install zbar-tools

2. Để tìm hiểu về tham số dòng lệnh của zbarimg:

man zbarimg
Continue reading

Comments Off on Đọc mã QR

Filed under Software

Tạo mã QR

Dạo này nhà nhà nói về cu rờ cốt, vậy mã cu rờ là gì?

Trích wiki:

Mã QR hay mã hai chiều là một mã vạch ma trận (hay mã vạch hai chiều, mã phản hồi nhanh) được phát triển bởi công ty Denso Wave (Nhật Bản) vào năm 1994. Chữ “QR” xuất phát từ “Quick Response”, trong tiếng Anh có nghĩa là đáp ứng nhanh, vì người tạo ra nó có ý định cho phép mã được giải mã ở tốc độ cao. Các mã QR được sử dụng phổ biến nhất ở Nhật BảnTrung Quốc, và hiện là loại mã hai chiều thông dụng nhất ở Nhật Bản.

Có thể tạo ra mã QR một cách đơn giản nhờ vào các thư viện được thiết kế sẵn.

Continue reading

Comments Off on Tạo mã QR

Filed under Software